Webinar actieplan

Door Remco - 20 July 2015

De organisatie van een webinar mag je niet onderschatten. Een goed actieplan kan daarbij van grote waarde zijn. Door tijd te bestenden aan het opstellen van een goed plan, zal je merken dat de voorbereiding soepel verloopt en je tijdens de webinar campagn minder tegen problemen aan zult lopen.

Het actieplan wordt echt de basis tijdens de gehele voorbereidingsfase en een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook zeker bij webinars. Door stap voor stap op te schrijen wat gedaan moet worde om een succesvol webinar te organiseren, zal je duidelijk succesvoller zijn.

Wat komt er allemaal in het actieplan te staan?

De doelstellingen van het webinar

Beschrijf de doelstellingen van het webinar altijd heel: 
S pecifiek
M eetbaar
A cceptabel
R ealistisch
T ijdgebonden

Hoe beter je dit doet, hoe meer resultaat je zult behalen. 

Een omschrijving van de doelgroep

Door helder te omschrijven wie je met het webinar wilt bereiken, zal je merken dat je hier dan ook alles op af gaat stemmen. Het moment van uitzenden is bijvoorbeeld heel afhankelijk van je doelgroep. Denk ook aan het niveau van de inhoud. Dit moet ook aansluiten op de achtergrond van de deelnemers.

Het onderwerp van het webinar

Uiteraard het onderwerp van het webinar. Probeer dit zo concreet mogelijk te doen, zodat je ook een heel duidelijke richting hebt. Probeer niet alle vragen of problemen op te lossen tijdens één webinar. Het is juist veel beter om de focus te leggen op één duidelijk probleem of antwoord te geven op één concrete vraag.

Het format van je presentatie

Bij het vaststellen van het format bedenk je of je wel of geen gebruik wilt maken van een webcam. Als je alleen een presentatie wilt tonen, welk programma ga je hiervoor gebruiken? Ga je de presentatie in PowerPoint of Keynotes opmaken.

Bedenk ook of je bestaande content kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld video's of andere visuele ondersteuning.

Ga je tijdens het webinar staand of zittend presenteren? Hoe moet de achtergrond eruit zien? Vanaf welke locatie ga je het webinar uitzenden?

Het format bepaalt in grote mate de uitstraling van het webinar, die weer aan moet sluiten op je doelgroep.

Samenstelling van het team

Als je van plan bent om het webinar met meerdere personen te organsiseren, voeg je ook een lijst toe met namen en contactgegevens van alle betrokken personen. 

Je kunt aan deze lijst ook de verantwoordelijkheden toevoegen die ieder lid van het team heeft en de daarbij behorende deadlines. 

Een backwards planning

Als je de vorige onderdelen helder voor ogen hebt en duidelijk hebt beschreven is het tijd om een planning te maken.

Begin met het bepalen van het moment van uitzenden en ga dan terug in de tijd plannen. Zo kan je snel zien wat je in welke week voor de live uitzending moet doen om op tijd klaar te zijn en je doelstellinen te behalen.

 

Remco

Remco

Remco is een echte webinar marketing expert en ziet het liefst de hele wereld aan het webinarren!