Vragen ontvangen

Tijdens het on demand webinar is er de mogelijkheid dat de kijkers vragen kunnen insturen.

Je kan dit op elk moment instellen.

Klik op je on demand webinar > "Webinar bewerken" > "Webinar" > "Webinar pagina".

Klik op de switch om de optie "Vragen insturen" aan of uit te zetten.

Je ontvangt de vragen die je hebt ingesteld bij het "Correspondentie e-mailadres", dit kan je wijzigen bij het bewerken van je webinar > " Aanmaken/Algemeen" > "Correspondentie e-mailadres".

Je kan de vragen ook altijd bij de "Statistieken" van je on demand webinar terug vinden.