MailChimp

Maak een koppeling met MailChimp, de koppeling met deze integratie kan ervoor zorgen dat jouw webinar registraties, kijkers of niet kijkers automatisch worden toegevoegd aan een mailinglijst.

Hierdoor kun jij dus gemakkelijk data van de registraties, kijkers of niet kijkers terugvinden in jouw maillijst en hier zelf een opvolging aan geven.


Voorwaarden

Om MailChimp te kunnen koppelen met WebinarGeek heb je een MailChimp account nodig.

Voorwaarde twee is dat je MailChimp "merge fields" geen velden mogen bevatten die verplicht zijn anders dan FNAME. Onze integratie stuurt de voornaam naar de standaard tag FNAME en de achternaam (indien aanwezig) naar de tag LNAME. Deze hernoemen zorgt ervoor dat de data niet goed doorkomt. Je leest er hier meer over.

Ook werkt het niet als de inschrijver ooit verwijderd is uit je mailinglijst, deze staat bekend bij MailChimp als "forgotten" en kan niet opnieuw worden toegevoegd. Alleen handmatig.


Koppel WebinarGeek met MailChimp

Klik rechtsboven op “Account” > “Integraties” en vervolgens op “MailChimp”.

Om een koppeling te kunnen maken met MailChimp moet je de“API key” invullen van je MailChimp account. Klik vervolgens op “Verbind”.

De “API key” kan je in je MailChimp account maken en vinden, klik hier voor meer informatie.

Nadat je de koppeling hebt gemaakt kan je triggers toevoegen! 


Triggers

Nadat je een koppeling hebt met Mailchimp kan je triggers aanmaken!

Je kan een trigger op account niveau of per webinar aanmaken.

Er zijn drie triggers:

  • Nieuwe registratie
  • Nieuwe kijker
  • Niet-kijker

Nadat je een trigger hebt geselecteerd kan je een actie instellen.

MailChimp werkt op basis van een mailinglijst. Er zijn wel twee belangrijke verschillen:

  • Voeg toe aan mailinglijst
    Deelnemer wordt altijd toegevoegd aan mailinglijst, tenzij uiteraard toestemmingsveld niet is ingevuld. Hier kan je ook een dubbele opt-in optie instellen: "Dubbele opt-in benodigd?"
  • Voeg tag toe
    Tag wordt alleen toegevoegd als deelnemer al op mailinglijst staat. Anders niet.

Nadat je een van deze acties hebt ingesteld kan je een mailinglijst of tag selecteren.