Toetsing


Zet je webinar in voor toetsing, dit kan gebruikt worden voor educatieve doeleinden en trainingsdoeleinden.

Hiermee kun je criteria instellen waar je deelnemers aan moeten voldoen om te slagen voor je webinar, wij berekenen dan automatisch na afloop voor jou welke deelnemers geslaagd zijn en welke niet.

Voeg criteria toe voor interacties, de kijktijd of het evaluatieformulier om je kijkers te laten slagen.

In je statistieken kun je vervolgens de resultaten per kijker en webinar vinden.

Ga naar het bewerken van je webinar en klik op "Interacties" > "Toetsing”.

Klik op de switch om de toetsing voor je webinar in te stellen.

De criteria werkt ook met terugwerkende kracht voor alle kijkers uit het verleden.


Kijktijd

Bepaal de minimale tijd die een kijker van het webinar moet zien, dit kan in percentage of minuten worden ingesteld.

Deze toetsing is beschikbaar bij een live, automated of on demand webinar. De replay’s worden hier niet in meegenomen.

Ga naar het bewerken van je webinar en klik op "Interacties" > "Toetsing”.

Klik op de switch om de toetsing voor je webinar in te stellen en klik op ‘Voeg criteria toe’.

Er verschijnt een pop-up. Klik op "Kijktijd". Stel hier een minimale kijktijd in percentage of minuten en voeg de toetsing toe.

In de "Statistieken" kun je vervolgens de resultaten per webinar vinden. 

Let op! Het resultaat is dynamisch, als je de criteria na afloop wijzigt werkt het met terugwerkende kracht op de resultaten. Bijvoorbeeld: Je wijzigt de minimum kijktijd van 60 naar 50 minuten, voor voorgaande uitzendingen binnen dit webinar kan het dan zo zijn dat kijkers die voorheen niet geslaagd waren nu wel geslaagd zijn.


Polls

Bepaal een minimum aantal polls die de kijker ingevuld moet hebben.

Deze toetsing is beschikbaar bij een live, automated of on demand webinar. De replay’s worden hier niet in meegenomen.

Ga naar het bewerken van je webinar en klik op "Interacties" > "Toetsing”.

Klik op de switch om de toetsing voor je webinar in te stellen en klik op "Voeg criteria toe".

Er verschijnt een pop-up. Klik op ‘Polls’. Stel hier de minimum aantal polls in die de kijker moet antwoorden en voeg de toetsing toe.

In de "Statistieken" kun je vervolgens de resultaten per webinar vinden. 

Let op! Het resultaat is dynamisch, als je de criteria na afloop wijzigt werkt het met terugwerkende kracht op de resultaten. 


Evaluatieformulier

Bepaal of de kijker het evaluatieformulier moet invullen na het webinar.

Deze toetsing is beschikbaar bij een live, automated of on demand webinar. De replay evaluaties worden hier wel in meegenomen.

Ga naar het bewerken van je webinar en klik op "Interacties" > "Toetsing”.

Klik op de switch om de toetsing voor je webinar in te stellen en klik op ‘Voeg criteria toe’.

Er verschijnt een pop-up. Klik op "Evaluatieformulier" en voeg de toetsing toe.

De evaluatieformulier wordt alleen getoond op het moment als je het webinar stopt. Wil je ze ook achteraf de mogelijkheid geven om de evaluatieformulier in te vullen dan kan je hier een e-mail herinnering voor instellen.

In de "Statistieken" kun je vervolgens de resultaten per webinar vinden.

Let op! Het resultaat is dynamisch, als je de criteria na afloop wijzigt werkt het met terugwerkende kracht op de resultaten.


Quiz

Bepaal een minimum aantal quizvragen dat de kijker moet hebben voltooid.

Deze beoordeling is beschikbaar tijdens een live, automated of on-demand webinar. De replays zijn hier niet bij inbegrepen.

Het is ook belangrijk om de criteria voor meerkeuzevragen te begrijpen. De vraag wordt alleen als JUIST gemarkeerd als je exact dezelfde meerkeuze antwoorden hebt gegeven. We geven geen halve punten als één van de twee juist is.

Ga naar je webinar bewerken en klik op "Interacties" > "Beoordeling".

Klik op de schakelaar om de beoordeling voor je webinar te activeren en ga naar "Criteria toevoegen".

Er verschijnt een pop-up. Klik op "Quizzen correct" en stel een minimum aantal quizvragen in die de kijker correct moet beantwoorden en voeg de beoordelingscriteria toe.

In de "Statistieken" vind je de resultaten per webinar.

Let op! De resultaten zijn dynamisch. Het werkt met terugwerkende kracht op de resultaten als je de criteria wijzigt.


Toetsing bewerken of verwijderen

Ga naar het bewerken van je webinar en klik op "Interacties" > "Toetsing”.

Klik naast je toetsing op "Opties" om deze te verwijderen of bewerken.

Let op! Het resultaat is dynamisch, als je de criteria na afloop wijzigt werkt het met terugwerkende kracht op de resultaten. 


Resultaten

De resultaten van je toetsing kan je terugvinden in de "Statistieken" van je webinar. Klik hier voor meer informatie.


Interacties

Snel starten met webinars?

Ga aan de slag met onze handige help video's.

Help video's