Compleet veilig met WebinarGeek

Stefan
6 October 2020 - 5 min

Veiligheid, zekerheid, privacy, AVG... Het zijn termen die steeds belangrijker worden in het huidige, digitale tijdperk. Toch zijn er veel bedrijven die het niet zo nauw nemen met de bescherming van jouw gegevens als gebruiker, of die van je klanten. WebinarGeek doet dit wel! We vertellen je er graag alles over!

De AVG

In 2018 maakte de wereld kennis met de term ‘AVG’. Het bracht een hoop tumult met zich mee, want wat betekende dit voor de bedrijven? Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Als gebruiker of klant heb je steeds vaker het gevoel dat bedrijven alles van je weten. Als ze zoveel van je weten, hoe kun je er dan zeker van zijn dat al jouw privé gegevens niet zomaar bij de hoogste bieder terechtkomen? Een terechte angst want helaas is in het verleden al vaak gebleken dat veel grote partijen niet heel zorgvuldig met deze gegevens omgingen. Om die reden is de AVG in het leven geroepen.

De AVG geeft klanten en gebruikers meer privacy rechten, en bedrijven meer verantwoordelijkheden om secuur met klantgegevens om te gaan. Het mooie ervan is dat deze regels niet op landelijk niveau zijn gemaakt, maar dat ze voor iedereen die gegevens van EU burgers verwerkt gelden. Bedrijven die zich er niet aan houden kunnen rekenen op fikse boetes!

Omdat de privacy van onze gebruikers en hun klanten bij ons de hoogste prioriteit hebben, heeft WebinarGeek vanaf het begin van de invoering van de AVG gezorgd dat wij aan alle strenge eisen voldoen, en met succes!

Privacy Shield

In Amerika dachten ze met het Privacy Shield aan dezelfde strenge eisen te voldoen en veel bedrijven dachten dat hiermee de kous af was. Veel van onze concurrenten sloten zich aan bij het Privacy Shield en konden daardoor nog steeds Europese klantgegevens overhevelen naar Amerika.

Ondanks dat de naam ontzettend sterk klinkt, is het een wassen neus gebleken. Op 16 juli 2020 heeft het Europese hof van justitie het Privacy Shield namelijk ongeldig verklaard. De mate waarin persoonsgegevens beschermd werden bij bedrijven die aangesloten waren bij Privacy Shield, is naar Europese maatstaven ontoereikend gebleken. Het houdt in dat bedrijven die zich naar de buitenwereld als veilig willen presenteren, alsnog onzorgvuldig met je gegevens om kunnen zijn gegaan. Het feit dat Privacy Shield nu door het Europese hof nietig is verklaard, houdt in dat bedrijven in Europa geen zaken meer mogen doen met Amerikaanse bedrijven die aangesloten zijn bij Privacy Shield. Omdat wij in Europa geacht worden ons te houden aan de AVG, en bedrijven die bij Privacy Shield aangesloten zijn dit dus niet doen. Het maakt dat dit geen veilige partners zijn om informatie mee te delen of gegevens door te laten verwerken.

Gevolgen

Veel bedrijven staan er niet bij stil wat het voor gevolgen kan hebben om toch zaken met deze partijen te blijven doen. Wanneer bij controle blijkt dat een Europees bedrijf gegevens uitwisselt met een Amerikaanse partij die slechts aangesloten is bij Privacy Shield maar niet AVG proof is, kunnen er fikse boetes uitgedeeld worden. Het is dus van enorm belang om te zorgen dat je zelf AVG proof werkt, maar ook ieder bedrijf dat gegevens van of voor je verwerkt dit doet, omdat dit nog steeds onder je eigen verantwoordelijkheid valt.

Wees verstandig, kies WebinarGeek

Maak het jezelf dus makkelijk en kies niet één van onze Amerikaanse concurrenten die door de het ongeldig verklaren van Privacy Shield de veiligheid van je data niet meer kunnen garanderen, maar kies voor het Nederlandse WebinarGeek dat volledig voldoet aan alle eisen die door de EU gesteld zijn aan het verwerken van persoonsgegevens. Geen zorgen voor jou of je klanten. Je hebt vast al genoeg andere dingen aan je hoofd. Laat dit er niet 1 van zijn!