WebinarGeek Affiliate programma voorwaarden

Voor deelname aan het WebinarGeek Affiliate Programma wordt geacht dat de deelnemer de algemene regels voor promotie van producten en diensten volgt die gelden in het land waar de deelnemer actief is of waar deze traffic genereert naar de unieke affiliate link.

Om deel te kunnen nemen aan het affiliate programma ben je akkoord gegegaan met de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden voor het WebinarGeek Affiliate Programma.

Het niet volgen van de voorwaarden kan erin resulteren dat je wordt uitgesloten van het programma en je geen recht meer hebt op openstaande commissies.

Deelname aan het WebinarGeek Affiliate Programma is alleen mogelijk voor betalende klanten van WebinarGeek gevestigd in Europa en beschikking hebben over een IBAN bankrekeningnummer. Daarnaast is het opgeven van een geldig BTW-nummer verplicht.

Deelname aan het affiliate programma loopt zolang deelnemer betalende klant is. Opzegging van het abonnement zorgt ervoor dat deelname aan het affiliate programma komt te vervallen. Ook een annulering van het abonnement door het niet nakomen van de betalingsverplichting zorgt voor uitsluiting van deelname aan het affiliate programma. Recht of openstaande commissies komt ook per direct te vervallen.

Het is niet toegestaan om de naam WebinarGeek te gebruiken in elke vorm van spam. Hieronder vallen onder meer het sturen van zogenaamd “fake traffic” op welke manier dan ook naar jouw unieke affiliate link.
Ook het versturen van spam mailings naar mailinglijsten zonder de benodigde toestemming van de ontvanger is verboden. Overtreding van deze voorwaarden zorgt voor onmiddellijke uitsluiting van het affiliate programma.

Het is niet toegestaan om korting aan te bieden aan mensen die via jouw “affiliate link” een abonnement afsluiten.

Het is niet toegestaan om negatieve uitlatingen te gebruiken in promotionele teksten. Als wij dergelijke advertenties ontdekken volgt onmiddellijke uitsluiting van het affiliate programma.

Het is niet toegestaan om onwaarheden te gebruiken over de webinar software van WebinarGeek of onze concurrenten in promotionele teksten. Bij ontdekking volgt onmiddellijke uitsluiting van het affiliate programma en vervalt elk recht op openstaande commissies.

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan het affiliate programma voor slechts korting voor eigen aankopen.

Uitbetaling van de commissie vindt plaats op verzoek van de affiliate. Na je verzoek streven wij ernaar om het bedrag binnen 14 werkdagen over te maken.

WebinarGeek is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen.

Voor vragen over het affiliate programma en de voorwaarden kan je contact opnemen met partners [at] webinargeek.com